loading...

понеделник, 27 февруари 2017 г.

РАЗКРИТИЕ: Шефът на "Пирогов" е незаконно избран


Новият изпълнителен директор на "Пирогов" проф. Асен Балтов е назначен незаконно, без квалификация по здравен мениджмънт, видя "Скандал" в Търговския регистър.


Агенцията по вписванията е отказала да го впише като представляващ болницата. За целта е извършена проверка от агенцията и излиза с мотиви.

"При извършената проверка на основание чл. 21 от Закона за търговския регистър се установени  следното: Със заявлението се иска вписване на промяна в състава на съвета на директорите и  представляващ търговското дружество. В настоящия случай  освен преценка за съответствието на  заявените обстоятелства на Търговския закон, следва да бъде проверено и съответствието с  изискванията на специалния Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ). Съгласно разпоредбата на чл.63, ал. 1 от ЗЛЗ управител, съответно изпълнителен директор, на  лечебното заведение може да бъде само лице с образователна-квалификационна степен  "магистър" по медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно- квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с призната специалност по  медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването. Към заявлението не е приложен документ съгласно §3 от ПЗР на Наредба №9/26.06.2000 г. на Министерство на здравеопазването удостоверяващ придобита квалификация по здравен  мениджмънт от лицето заявено за вписване като представляващ търговското дружество", се посочва в мотивите на Агенцията по вписванията.

Излиза, че новият директор на "Пирогов" не може да бъде на този пост заради липсата на квалификация по здравен мениджмънт. В момента в здравните среди спешно се търси кой да издаде документ за подобна квалификация на проф. Балтов. Това ще бъде скандален документ и ще види кой е склонен да направи закононарушение. В неговата автобиография на сайта на болницата се доказва, че няма квалификация по здравен мениджмънт. На нея пише, че е завършил Медицински университет-гр. София през 1994 г. 

Две години по-късно започва специализация по ортопедия и травматология към Втора травматологична клиника на МБАЛСМ „Н. И. Пирогов”. Работи в спешната болница до месец декември 2006 г. От края на 2006 до февруари 2013 година е ординатор в Катедра "Ортопедична Травматология и Реконструктивна Хирургия" – ВМА. Специалист в областта на оперативно лечение на фрактури и изкълчвания на крайниците и таза; на лечение на политравма и посттравматични увреждания на крайниците; ендопротезиране на стави на горен крайник – рамо и лакът. През месец Юни 2016 г. придобива степен "професор".

Интересен момент е, че проф. Асен Балтов е близък до служебния премиер Огнян Герджиков. Той е мъж на бившата царска депутатка от НДСВ и провалила се като министър на културата и туризма Нина Чилова. Тя е сред най-приближените на Герджиков още от времето на царя. Ситуацията в служебното правителство за пореден път показва, че Герджиков връща изцяло на власт кадри на Тройната коалиция и на заминалото в небитието НДСВ. Чилова се прочу с издънката си за Златю Бояджиев — в отговор на журналистически въпрос, дали любимия й български композитор не е Панчо Владигеров. Тя посочи, че чете с удоволствие Оскар Уайлд, като любимата му негова пиеса е „И най-мъдрият си е малко прост“. Тя е имала предвид пиесата на Александър Островски „И най-мъдрият си е малко прост“. 

www.skandal.bg

Няма коментари :

Публикуване на коментар