loading...

вторник, 24 март 2015 г.

Скандал за милиони с Агенцията по безопасност на храните

Депутатът Методи Андреев съобщи, че шефът на Българска агенция по безопасност на храните Пламен Моллов е прехвърлил без обществена поръчка над 8 млн. лева към частна сливенска лаборатория.
Името на фирмата не бе съобщено. Разследване на вестник "Сега" от 17 октомври 2014 г. съобщава, че към края на мандата на Пламен Орешарски, на 31 юли м. г. Моллов е подписал заповед, с която забранява на 10 държавни лаборатории да извършват диагностика за бруцелоза, а това се разрешава единствено на сливенската "Биофарм инженеринг".
В подзаглавието на материала е посочено, че прокуратурата проверява случая.


Вижте цялото разследване на "Сега":

Безхаберието и солидните интереси в областта на контрола на заболяванията по животните доведоха до поредния абсурд. На фона на драстични проблеми с овладяването на епидемията на син език, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е забранила на 10 държавни лаборатории да извършват задължителния контрол за опасното заболяване бруцелоза, което се предава и на хората. Тази дейност е прехвърлена на една-единствена частна лаборатория. Срещу подарения й от държавата бизнес за милиони фирмата е обещала да не търси заплащане в кеш по друга линия, която на свой ред носи добри приходи - доставка на диагностикуми за заболяването.

"Бартерът" е впечатляващ. Фирма "Биофарм-инженеринг" ще достави на агенцията за храните материали за диагностика на бруцелозата на стойност под 1 млн. лв., а ще има възможност да заработи поне 12 млн. лв. от лабораторни изследвания. Схемата "бартер за милиони" се случва на фона на стриктен надзор от ЕС в областта на здравния контрол за животните, за който се дават и държавни помощи на земеделските стопани.

Схемата е стартирала в безвремието около края на мандата на кабинета "Орешарски", показват документи, с които "Сега" разполага. На 31 юли шефът на БАБХ Пламен Моллов е подписал заповед, с която забранява на 10 държавни лаборатории да извършват задължителната диагностична дейност за заболяването бруцелоза, предвидена в държавната профилактична програма. Лабораториите не трябва да диагностицират и за заразен епидидимит по кочовете, ензоотична левкоза по говедата и лептоспироза. Съгласно заповедта на Моллов единствената лаборатория с право да извършва тази дейност от август остава частната "Биофарм-инженеринг". Тя е прибавена към списъка с лаборатории, които могат да изследват тези заболявания още в края на 2013, защото било преценено, че има капацитет. Самата лаборатория е получила акредитация на 29 април 2014 г., а броени месеци по-късно - на 28 юли 2014 г., тя сключва споразумение с агенцията по храните. Споразумението е приведено в изпълнение точно 3 дни след сключването му.

Заповедта на Моллов за орязване на изследванията в държавните лаборатории е последвана от инструкция те да предадат всички диагностични материали, с които разполагат, на "Биофарм-инженеринг". Според източници на "Сега" наличните диагностикуми не са никак малко - над 600 000 дози.
На държавните лаборатории все пак е позволено да си запазят част от материалите, ако им предстои планов надзор.

Тези диагностикуми са закупени именно от "Биофарм-инженеринг", която е и производител. Съгласно проведена през миналата година обществена поръчка фирмата е доставила диагностикуми за епидидимит и бруцелоза на обща стойност 966 600 лв. без ДДС. Сега частната лаборатория получава неизползваната част от тях обратно, плюс ексклузивно право да провежда самите изследвания. В същото време по закон всички диагностични изследвания на проби от животни за профилактика и ограничаване на болести по животните следва да се извършват именно в лаборатории на БАБХ и само по изключение се допуска такава дейност да се възлага на акредитирани външни лаборатории.

За БАБХ обаче всичко е напълно нормално. От там твърдят, че бартерът се налага, защото агенцията няма пари да се разплати по нова обществена поръчка за закупуване на диагностични материали за 2014 г. За да не плаща кеш, агенцията се е споразумяла с "Биофарм-инженериг" фирмата да замени получените от държавните лаборатории диагностикуми с нови и да получи ексклузивното право да извършва самите изследвания.

Бартерното споразумение е причината за прекратяване на процедурата за закупуване на нови диагностикуми. "Със Споразумение от 09.09.2014 г.между Българската агенция по безопасност на храните и "Биофарм-инженеринг"АД е постигнато съгласие за замяна на вече предоставени на БАБХ диагностикуми за бруцелоза преживни животни (Розбенгал) - 613 936 броя и диагностичен кит по РСК за заразен епидидимит - 33 103 броя, със същите по вид, качества, брой и стойност диагностикуми. Предвид изложеното, процедурата за възлагане на обществената поръчка се прекратява на основание отпаднала необходимост", се изтъква в решението на агенцията за обществени поръчки.

БАБХ не знае на каква стойност точно ще възлязат прехвърлените към "Биофарм-инженеринг" изследвания, т.е. колко ще успее да заработи фирмата, защото управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие" още не бил одобрил указанията за прилагане на схемата за подпомагане на земеделските стопани за изпълнението на държавната профилактична програма и програмите за надзор на заболяванията при животните. От БАБХ специално отбелязват, че определената сума за подпомагане на стопаните по тази схема била крайно недостатъчна.

В агенцията по храните не считат за конфликт на интереси прехвърлянето на диагностичната дейност към една частна лаборатория, която на свой ред произвежда и диагностикумите. БАБХ се оправдава с факта, че в България няма друга частна лаборатория, акредитирана да извършва тези изследвания. От агенцията изтъкват, че производството на диагностикуми и провеждането на лабораторни изследвания са различни дейности и това изключвало възможността да възникне конфликт на интереси. Няма проблем според БАБХ и в предаването на диагностикуми от държавните лаборатории на частната, защото тя на свой ред възнамерявала да върне същото количество материали на БАБХ през 2015 г. От "Биофарм-инженеринг" дори щели да подменят безвъзмездно диагностикумите с изтекъл срок на годност. От БАБХ успокояват, че частната лаборатория ще извършва ексклузивни изследвания само до края на 2014 г.

Проверка на "Сега" показа, че сключеният от държавна структура бартер засяга дейност за милиони. Съгласно държавната профилактична програма на задължително еднократно серологично изследване за бруцелоза подлежат всички говеда на възраст над 12 месеца (при 575 600 говеда общо в страната, по данни от 2013 г.). Профилактиката е задължителна и при всички женски индивиди овце и кози, навършили 6-месечна възраст в граничните общини с Турция, Гърция, Македония и Сърбия. Еднократно серологично изследване е предвидено на 20% от свинете майки и нерезите, задължителен контрол има и при кочовете. Показателен за мащаба е броят на диагностикумите, които "Биофарм-инженеринг" ще получи от държавните лаборатории до края на годината - над 600 000 дози, тоест над 600 000 предстоящи изследвания. Едно изследване струва между 20 и 40 лв., тоест само за довършване на работата, започната от държавните лаборатории, могат да се изкарат поне 12 млн. лв.

В същото време "Биофарм-инженеринг" се ангажира да достави диагностикуми без заплащане на много по-ниска стойност. Стойността на материалите, които тя ще получи от държавните лаборатории и съответно се ангажира да подмени с нови, възлиза на около 920 000 лв.
Прехвърлянето на дейността към частна лаборатория със сигурност ще обезкърви държавните структури, които ще загубят солиден дял приходи. Не е ясно дали това няма да окаже ефект и върху акредитациите на тези лаборатории. Прехвърлянето на дейността на базираната в Сливен частна лаборатория ще повиши и разходите по изпращане на взетите на терен проби. Експертите разясниха, че пробите се взимат от ветеринарните лекари и се пращат по куриер, като разходите са за сметка на държавата. Сега вместо към 10 равномерно разположени на територията на страната лаборатории, всички проби ще трябва да пътуват към Сливен. 

Още по-голяма е въпросителната доколко частната лаборатория ще може да поеме физически пълния обем изследвания. Основният риск при струпването на такъв брой изследвания на едно място е те да се провеждат фиктивно, т.е. пробите да не се изследват. Колкото и в БАБХ да не се притесняват от факта, че лабораторията едновременно произвежда и доставя диагностикумите и в същото време ще има ексклузивно право да извършва изследванията, това на свой ред крие предпоставки за злоупотреби. Да не говорим, че като производител и на други ветеринарномедицински продукти "Биофарм-инженеринг" вече има отношения със стопаните, които ще се явяват като нейни клиенти по линия и на контрола. Освен диагностикуми фирмата произвежда и антибиотици, хормонални препарати, дезинфектанти и др.

Целият скандал по този случай вече стигна и до прокуратурата. Министърът на земеделието Васил Грудев е разпоредил на агенцията по храните да предприеме адекватни действия с цел да подсигури възможност на държавните лаборатории да изпълняват функциите си. В писмото на Грудев, пратено и до синдикатите, се изтъква, че агенцията не е успяла да обоснове защо следва да се издава забрана за държавните лаборатории да участват в изследванията и защо им се изземват консумативи.

Това не е първият скандален случай с профилактичната дейност и контрола върху месото в БАБХ. През 2010 г. заради липсата на пари националната ветеринарна служба преустанови тихомълком за две седмици изследванията за луда крава, туберкулоза и скрейпи при овцете. Така десетки тонове месо останаха складирани из страната, без да могат да бъдат пуснати на пазара, а частните ветеринари предупредиха, че рискът за реализация на непроверено месо е огромен. Бизнес авантюрата с бруцелозата тече на фона на протести на ветеринарите и изпусната епидемия на син език. Ветеринарите дори настояват за оставки. До момента безуспешно.

2 коментара :

 1. БЕЗЗАКОНИТЕ В ДЪРЖАВАТА ПРОДЪЛЖАВА...

  ОтговорИзтриване
 2. Няма нищо случайно- министърката на земеделието Е от Сливен
  Десислава Танева е родена на 9 юни 1972 г. в град Сливен.
  През 1990 г. завършва ПМГ „Добри Чинтулов” в Сливен. През 1995 г. се дипломира в Университета за национално и световно стопанство. През 2001 г. завършва специалност „Право” в Бургаския свободен университет.
  От февруари 1995 г. до декември 1996 г. работи в частния сектор в сферата на земеделието. През 2007 г. е председател на Общинския съвет на Сливен. През 2009 г. е избрана за депутат от Сливен от ПП ГЕРБ. От 2009-2013 г. е председател на Комисията по земеделие и гори, а от 2013 -2014 г. е член на Комисията по земеделие и храни към Народното събрание.
  Тя пряко или косвено и свързана с тази фирма.
  Ще остане глуха и сляпа за това , което се случва.
  Знаем, че болестта НЕ Е неизлечима. Дори и ветовете казват, че е толкова опасна за хората , колкото всяка друга болест при която не се спазва необходимата хигиена.
  Ужасно е - в тази държава няма на кого да се оплачеш срещу каквито и да е безобразия!!!
  Ще се самосезира ли прокуратурата?Докога наистина ще продължават безобразията в България?

  ОтговорИзтриване