loading...

събота, 14 март 2015 г.

УЖАС: Реки ще залеят половин България

Пет възлови реки се очаква да ударят населените места по средното и долното си течение. Такъв апокалипсис отдавна не е надвисвал над Южна България. Отделно от това още няколко по-малки реки застрашават северната част на страната.

В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка през следващите денонощия са възможни повишения на речните нива в цялата страна, поради снеготопенето, високата почвена влага, оттичането на реките към устията им и прогнозираните валежи от дъжд и сняг, алармират от БАН.

През следващото денонощие все още на места в страната ще има превалявания. Очакваните количества ще са между 5 и 10 л/кв.м, само на отделни места, главно в Източна България са възможни количества над 10 л/кв.м, но вероятността е малка – под 35%. В понеделник и вторник ще е почти без валежи.

През последното денонощие речните нива в по-голямата част от страната са започнали да се повишават вследствие на частично снеготопене или валежи. Понижения са регистрирани на реките в Черноморския басейн. В източнобеломорския басейн водните нива са се повишили с до 19 см, като на отделни пунктове се наблюдава понижение – Марица при Свиленград, Тунджа при Елхово. В западнобеломорския басейн са отчетени незначителни повишения с до плюс 2 см.

Към настоящия момент водните количества в по-голяма част от страната са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток, съобщават от МОСВ.
Повишения от снеготопене и валежи се очакват на нивата на реките – Лом – горно течение, Огоста – горно течение, Искър – средно и долно течение, Вит – горно течение, Осъм – горно течение, Янтра – горно течение, Русенки Лом.
На 15-ти март и 16-ти март са възможни незначителни повишения на всички реки южно от река Русокастренска, вследствие на очакваните валежи от дъжд.

Очаква се по-активно снеготопене тази вечер и в неделя, което ще се отрази на нивото на река Тунджа – в горно и средно течение дъжд и снеготопене; река Марица – в целия водосбор на реката. По-голямо внимание на река Сазлийка и Харманлийска. Повишено е вниманието на водосборите на реките Върбица и Крумовица.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа при НИМХ-БАН прогнозира, че нивото на Марица при Пловдив е около жълтия праг на предупреждение, и се очаква следващите 1-2 дни да се задържи около него. Нивото на Сазлийка при Гълъбово се понижава, но все още е над жълтия праг на предупреждение. Нивото на Марица при Харманли продължава да е над жълтия праг на предупреждение. Нивото на Марица при Свиленград е около оранжевия праг (риск за тревога) за предупреждение, като през следващите 1-2 дни плавно ще се понижава. Нивото на река Мочурица при село Воденичане е над жълтия праг на предупреждение и плавно се понижава, като по прогноза се очаква на 15 март рано сутринта да падне под жълтия праг.

Нивото на река Тунджа при Ямбол е под оранжевия праг (риск за тревога) и плавно ще продължи да се понижава, като през следващите дни ще се задържи над жълтия праг. Нивото на Тунджа при Елхово е над оранжевия праг (риск за тревога), като ще продължи плавно да се понижава, оставайки над оранжевия праг (риск за тревога).

Според системата за предупреждение за басейна на река Арда, нивото на река Ардинска при Ардино в късните часове на 16-ти март срещу 17-ти март е възможно достигане на жълтия праг. Нивата на наблюдаваните реки във водосбора на Арда ще се повишават през следващите 1-2 дни, като не се очаква достигане на праговете за предупреждение.

Възможни са локални наводнения. От МОСВ отчитат, че в направените прогнози не се отчита влиянието и ретензионната способност на язовирите.

7plus7.netНяма коментари :

Публикуване на коментар