loading...

сряда, 12 ноември 2014 г.

Вижте новата "калинка" на ГЕРБ

Mинистърът на регионално развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която е богата наследничка на комунистически род, е получила дипломи на килограм и то за ограничено време. По-интересното е, че се дипломира не при кого да е, а при баща си проф. Павел Павлов.

Автобиографията на министърката показва, че тя е завършила бакалавърска степен „Международни икономически отношения“ в УНСС, където баща й по това време е доцент и ръководна фигура. Нейното обучение продължава към по-висока степен, като записва магистър „Публична администрация и европейска интеграция“ във Варненски свободен университет, отново при баща си. Проф. Павлов е зам.- ректор на същия ВУЗ, който попада в дъното на всякакви класации спрямо качество на обучение, и всеки знае, че там е достатъчно да си плащаш нереално високите семестриални такси, за да завършваш без проблем.

Прави впечатление, че всички придобити образователни нива на строителната министърка са без посочени години. Мистерия е къде и кога е придобита степента „доктор по икономика“, която е посочена в автобиографията й. Обучението по докторантура по принцип е минимум четири години.

Но с това странностите около образованието на Борисовата избраница не приключват. В биографията й, качена на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, е посочена следдипломна квалификация – „Право“ в УНСС през 2002 г. Загадка е дали това е година на записване на следдипломната квалификация или е година на завършване. В практиката на българското висше образование е известно, че за да запишеш елитната специалност „Право“, се кандидатства с изпит по български език и литература и изпит по история. Учи се за юрист в продължение на 5 години или по-точно 10 семестъра. Няма бакалавърска степен, полагат се държавни изпити и получаваш диплома за магистър по право.

При Лиляна Павлова обаче нещата са далеч по-опростени. Срещу 3150 лв.
тя се сдобива със следдипломна квалификация „Право“ в УНСС. От центъра за следдипломна квалификация към същия университет обясниха, че всеки може да се сдобие с диплома „Право“ само с подаване на молба и внесена такса от 750 лв. на семестър. Няма определен период за записване и то става кой когато пожелае. Обучението е две години, т.е. 4 семестъра, като накрая се заплаща още 150 лв. за държавен изпит. „Ученето е на индивидуален план – учите както можете, после звъните на преподавателя и той ви изпитва, когато искате. Само таксата да е платена.

Така обясни служителката по телефона от института за следдипломно обучение към УНСС. Т.е. срещу 3150 лв. и надомно учене  Павлова се фука и с юридическа диплома, което, меко казано, е пресилено.

Прости сметки показват, че в образователния ценз на родената през 1977 година гербаджийка има нещо гнило, защото много от годините на обучението й не съвпадат. През 2002 г., когато уж е учила за юрист, министърката е била и докторант (макар никъде досега да не се оповестява дори дисертацията, която е защитила). А в същото време от 1999 г. до 2002 г. е експерт в Координационно звено по ИСПА към Министерството на регионалното развитие и благоустройство, в което сега се е настанила на министерското кресло. За същата 2002 г. освен студентка по право, докторант по икономика, експерт в МРРБ, г-жа Павлова е и експерт в дирекция „Национален фонд“ към Министерство на финансите. Това на практика е невъзможно или дори да се е случило, сами можем да си направим изводите, колко пълноценно и редовно е завършила образованията си министърката на магистралите.

В периода 1998 – 1999 г. Павлова е офис мениджър или с други думи секретарка. Родената през 1977 г. икономистка започва кариерата си през 1997 г. като финансов мениджър по програма ФАР. От тези данни става ясно, че или е записала университет на 16 години, или още от началото на втори курс, по време на редовното си обучение, тя работи на ръководни позиции в държавни институции, за които няма нито нужното образование, нито необходимия стаж.

Полина Найденова

2 коментара :