loading...

четвъртък, 12 юни 2014 г.

Едни различни правила за една различна държава

Ценностна система на Народовластието - Алтруизъм.

1. Изповядвай ценностите на Алтруизма – свобода, справедливост, солидарност.

2. Наказвай лицемерието, омразата, себелюбието, алчността и егоизма, дори и в себе си.

3. Отхвърли робската си психика и всякакви партийни идеологии! Те унищожават интелекта и всичко човешко. Не се унижавай и не допускай да те експлоатират. Наказвай всеки, който прави опит да те експлоатира, краде или унижава!

4. Подлагай всичко на съмнение и анализ! Не се оставяй на измамници да те манипулират и направляват! Слушай само своя вътрешен глас.

5. Осъзнай, че физическия труд не е средство за експлоатация, а регулаторен процес за здраве и дълголетие. Труди се здравословно. Създавай блага необходими за всички, както всички създават блага потребни за теб.

6. Погреби паричната система на Федералния резерв и неговите банки-лихвари. Ползвай държавната си валута и само такава част от общите блага, каквато ти е потребна.

7. Не трупай пари и богатства. Не можеш да ги отнесеш със себе си, а и няма къде.

8. Радвай се на живота, здравето, свободата и плодовете на труда си, днес и сега. Бъди щастлив и дарявай околните с щастие.

9. Вярвай в себе си и гради своето настояще. Отстоявай правото си на живот, свобода и щастие - днес. Утре може да те няма. Никой не е в състояние да се надживее.

10. Не вярвай на обещания за светло бъдеще. Бъдещето е настояще за следващите след нас. Живееш ли свободно и щастливо, даряваш това и на бъдещото си поколение. Само човек, който спазва тези правила е полезен за човечеството и достоен за живот, свобода и щастие.

Няма коментари :

Публикуване на коментар