loading...

събота, 21 септември 2013 г.

Математиката отказва деца от училище

Проблемите с овладяването на учебния материал са една от основните причини за напускането на училище от ромските деца. Това заяви в петък проф. Сийка Чавдарова (в дясно на снимката), преподавател към Катедра Педагогика на СУ Св. "Климент Охридски" по време на кръгла маса по изпълнение на проекта "Върни моя приятел в училище".

Тя посочи, че малчуганите от ромски произход срещат най-големи трудности по овладяването на учебния материал по математика. Сред другите най-чести причини за ранното им напускане на училище са: ранните бракове, ранните раждания, незнанието на български език, което създава сериозни проблеми при общуването и личностните характеристики на децата, които не са убедени, че училището е подходяща институция за тях.

Ръководителят на проекта "Върни моя приятел в училище", Проф. Петранка Филева, заяви, че се търсят гъвкави методи за връщането на ромските деца в училище, но откриването на малчуганите, които са напуснали училище в ранна фаза е било основния проблем пред проекта. По време на кръглата маса, тя сподели, че в едно столично училище директорката на школото се е съгласила да участва в проекта, но в последствие се е отказала. Причината била, че учителите са се страхували, че може да излезе име на училището като "циганско училище". Това бе дадено като пример за все още съществуваща дискриминация в българското образование.

Като цяло проектът "Върни моя приятел в училище" е бил изпълняван в две училища - 106 ОУ "Григорий Цамблак", София и СОУ "Бачо Киро" в Павликени.

Николай Георгиев

Няма коментари :

Публикуване на коментар