loading...

събота, 18 май 2013 г.

Съпругата на Цветан Цветанов се забърка в грандиозен скандал в ДАНС

Красимир Баров, бивш служител на ДАНС, по време на свое дежурство от 8 часа на 9 април 2009 година до 8 часа на 10 април 2009 година открива, че на пети етаж, стая 27 в сградата на ДАНС е отключена, като отключена в нея е и металната каса, намираща се в кабинета.

Стаята и касата е надлежно запечатана след установеното от него. Стая 27 на пети етаж в ДАНС се ползва от началник сектор „Р-43” Десислава Цветанова. Десислава Цветанова е съпруга на ексвътрешния министър Цветан Цветанов. Впоследствие след фаталното дежурство на Красимир Баров по никакъв начин Десислава Цветанова не получава наказание за недопустимия непрофесионализъм, но пък на Баров с всички начини му намират цаката.

Красимир Баров е служител на МВР от 1993 година. В края на януари 2009 година той е назначен в ДАНС като главен експерт сектор 24 на отдел 2 „Физическа сигурност на ДАНС”, а впоследствие е назначен за главен експерт сектор Л32 на отдел 3 „Физическа сигурност” към Специализирана дирекция „Л” „Сигурност на ДАНС”.


По време на свое дежурство от 8 часа на 9 април 2009 година до 8 часа на 10 април 2009 година Красимир Баров открива, че на пети етаж, стая 27 в сградата на ДАНС е отключена, като отключена в нея е и металната каса, намираща се в кабинета.

Стаята и касата е надлежно запечатана след установеното от него: „по указание на г-н Стаматов”. Стая 27 на пети етаж в ДАНС се ползва от началник сектор „Р-43” Десислава Цветанова.
Десислава Цветанова е съпруга на ексвътрешния министър Цветан Цветанов.
Случаят надлежно е описан в рапорт на Красимир Баров до зам-председателя на ДАНС Н. Методиев.

Сайтът Afera съобщи, че разполага с въпросния рапорт, написан от Красимир Баров, който впоследствие по ирония на случващото се у нас показва, че в днешно време не трябва да си изпълняваш съвестно и качествено служебните задължения, защото ставаш неудобен в ДАНС.
В рапорта си Красамир Баров, който пише на 09.04.2009 година, добросъвестно описва всичко, което е видял при своето дежурство като главен оперативен дежурен в ДАНС.

Въпреки че съпругата на Цветан Цветанов – Десислава Цветанова е хваната в крещящо нарушение и непрофесионализъм, тя по никакъв начин нито е наказана, нито от нея е поискано писмено обяснение.

Затова пък „лошият очевидец” Красимир Баров е съсипан кариерн. Вследствие на спазване от негова страна на всички инструкции и служебни задължения, той влиза в „окото на бурята” и на 1 юни 2010 година, след 17 години служба в органите на МВР, НСС, ДАНС и осем месеца преди навършване на изискуемия се стаж за пенсиониране, е унищожен и изхвърлен от ДАНС.

Съкращението му е извършено по един изключително грозен, недостоен и некадърен начин от тогавашното ръководство на ДАНС в лицето на Цветлин Йовчев, Иван Драшков, Владимир Писанчев, който към момента е  заместник-председател на Агенцията, Аврам Иванов – директор “Човешки ресурси” и Адриян Андреев – директор “Сигурност”.

На Красимир Баров му се налага да се пенсионира, но вече не от ДАНС, а по други параграфи, поради необходимост да издържа семейството си и двете си деца в училищна възраст.
След 30 месечна съдебна битка, с решение 14/21.07. 2011 година на АССГ и решение 104/11.10.2012г на ВАС, заповедта, с която Красимир Баров е  съкратен  от ДАНС, е отменена и на 10.12.2012 година той е  възстановен в Агенцията на работа.
Баров обаче е на работа само няколко часа –  сутринта встъпва в длъжност, а следобед същия ден отново е освободен.

Съдебните му битки тръгват отначало и към момента продължават относно неизплатени обезщетения и поради неправилно повторно съкращение.
Този път Баров е съкратен от шефа на ДАНС, в лицето на Константин Казаков, също кадър на „Драшковата школа”.

През цялото това време съпругата на Цветан Цветанов – Десислава Цветанова, която всъщност трябва, меко казано, да е наказана заради това, че е оставила отключена касата и кабинета си, не е пипната и с пръст.
И продължава да е „ценен” кадър в ДАНС.
Afera.bg

Няма коментари :

Публикуване на коментар