loading...

неделя, 3 март 2013 г.

Скритата истина за безработицата в България

Освен официалната безработица (между 300 000 и 360 000 човека), има и около 1.2 млн. души в България, които са в работоспособна възраст и нито са безработни, нито работещи, т.е., те са трайно безработни или препитаващи се единствено в сивата икономика.

От цялото население (малко над 7 млн. човека) в страната работят едва 2.1 млн. души. Най-многобройната професия е тази на бодигарда - около 200 000 души или почти 10% от всички заети. 80% от собствениците и мениджърите на българския бизнес са със средно или по-ниско образование. 0,3% от всички фирми или около 700 правят 95% от целия износ на страната, всичики останали по презумция са неконкурентоспособни. От износа, под 5% от стоките са технологични продукти.

Тези 700 предприятия се притежават горе-долу от 200 души. Материален продукт създават по-малко от 1 млн. души в България. Проблемите да те наемат, ако си безработен са много сходни, когато нямаш трудов стаж и когато имаш такъв, но си минал 40 г. на възраст и си с висше образование.


Демографската ситуация всички е знаем. Тогава пресилено ли е да се тварди, че татковината ни е бананова република с две преобладаващи съсловия в нея - това на бананите и другото на овчата маса?


Никола Стоев, Фейсбук

Няма коментари :

Публикуване на коментар