loading...

вторник, 11 декември 2012 г.

Печалбата на Райфайзенбанк България се срина почти три пъти

Райфайзенбанк  България отчита печалба след данъци към 30 септември 2012 г. от 18.9 млн. лева. Финасовият резултат е близо три пъти по-нисък сравенеие с данните за съответния период на миналата година когато печалбата бе 58.4 млн. лв.

Към края на третото тримесечие на годината активите на банката достигат 6.35 млрд. лева спрямо 6.45 млрд. лева през същия период на миналата година. Към края на септември 2012 г. кредитният портфейл на банката възлиза на 5 млрд. лв. спрямо 4.95 млрд. лв. към 30 септември 2011 г., като нараства с 1% на годишна база.

Депозитите отбелязват устойчив растеж от 5.9% и към 30 септември 2012 г. депозитната база възлиза на 4.49 млрд. лв., в сравнение с 4.24 млрд. лв. през същия период на 2011 г. Към края на третото тримесечие на 2012 г. кредитите за домакинствата отбелязват ръст от 1.6% спрямо 30 септември 2011 г. и достигат 1.4 млрд. лв., а депозитите на индивидуални клиенти нарастват с 8% до  2.27 млрд. лв.

Към 30 септември 2012 г. капиталовата база на Райфайзенбанк възлезе на 781.5 млн. лева, а общата капиталова адекватност достигна 16.8%, значително над изискуемия минимум според Наредба 8 на БНБ от 12%.Понижението на показателя, който измерва съотношението на дяловия и привлечения капитал към считаните за рискови експозиции, спрямо края на септември 2011 г. е с 1.2%

Няма коментари :

Публикуване на коментар