loading...

петък, 23 ноември 2012 г.

Цялата истина за академичното минало на Бойко Борисов

Противно на мнението, че премиерът Бойко Борисов е слабо образован се оказа, че той наистина е доктор. В същото време голяма част от неговите политически противници са далеч по-слабо образовани.

Премиерът е завършил противопожарния факултет на Академията на МВР и излиза оттам с титлата инженер. После защитава дисертация и получава научната степен кандидат на науките, която сега е заменена с доктор. Според сайта на Висшата атестационна комисия (ВАК) той е получил това звание с диплома № 20 109 от 8 май 1990 г.

Публикация на журналиста Крум Благов във вестник "24 часа" показва, че дисертацията на Борисов се състои от 181 страници, илюстрирани с 43 фигури и 25 таблици. Дисертантът изследвал 656 пожарникари за психическа и физическа годност.


Това Борисов правел чрез тестове, беседи, наблюдения, анкети и др. За физическа подготовка например е използван тестът на Купър, скок на дължина от място и др. В камера с размери 3 на 3 на 3 метра се имитирала обстановка като при пожар.

Научният принос на кандидата (Бойко Борисов) е обобщен в седем точки, между които са "модели за ефективна психофизическа подготовка на курсантите" и "нормативи за определяне на професионалната годност" на пожарникарите.

Борисов явно е бил един от първите, използвали електроника у нас, тъй като още през 1987 г. предлага минисистема за обработка на информация с компютър "Правец-82", известен още като ИМКО-2.

Съкращението означава индивидуален микрокомпютър, но понеже "Правец" бил копие на "Епъл", разработено от човек на име Иван Марангозов, шегаджиите го дешифрирали като "Иван Марангозов копира оригинала".

Някои от устройствата на Бойко Борисов са били признати за новости - за времето от 1986 до 1989 г., в съавторство със свои колеги той е внедрил 8 рационализации като например "генератор за дим" и "тренажор за струяри".

1 коментар :