loading...

петък, 23 ноември 2012 г.

Скандално решение на РИОСВ-Стара Загора

Столична фирма да гърми и разкопава плодородните земи на Малко Шарково и Мамарчево без оценка за въздействието на околната среда. Това позволи директорът на РИОСВ-Стара Загора Пенка Начева, твърдят от Движение с екологична насоченост - Ямбол.„Минера-ММ” ООД, чиято основна дейност са счетоводните услуги, според Търговския регистър, ще рови през следващите 35 години в защитената зона „Дервентски възвишения” за габродиоритови порфирити и базалти от находище „Болярка”.

Инвестиционното предложение за кариерата първоначално беше внесено от две дружества с общ управител – „Минера-ММ” и „Елимар”. Хората от Малко Шарково и общинската управа категорично възразиха срещу намеренията на фирмите да унищожат природата им. Министерството на околната среда и водите също този път наруши практиката си да дава разрешения без предварителни оценки и постави десетки условия, включително и задължителна ОВОС, заради сериозните рискове за здравето и живота на хората и животните в община Болярово.

Заобикаляйки мнението на началниците си и редица законови разпоредби обаче на 9 ноември директорката на РИОСВ-Стара Загора Пенка Начева е подписала разрешение за „Минера-ММ” да копае без извършване на оценка за въздействие върху околната среда. За целта е използвана вратичка в закона, която позволява на директорите на екоинспекции и на фирмите да разкриват кариери без ОВОС, ако предвидената площ е под 250 декара.

С това Решение директорът на РИОСВ-Стара Загора Пенка Начева е превишила служебните си правомощия, като умишлено е допуснала „раздробяване” (salami slicing) на инвестиционното предложение за разработване на кариера в находище „Болярка”, в нарушение на указанията от МОСВ и с цел заобикаляне на ОВОС и облагодетелстване на частна фирма. Подобни случаи се осъждат остро от Европейската комисия и практиката на Европейския съд, възразяват в жалба до Административен съд – Стара Загора от „Движение с екологична насоченост”.

Освен рисковете за царския орел и останалите животни в защитената зона, има опасност и от замърсяване на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на гр. Болярово и с. Шарково в района на находище "Болярка", което се потвърждава и от становището на МОСВ и Басейнова дирекция – Пловдив.

Най-страшното е, че с това решение директорът на РИОСВ-Стара Загора Пенка Начева е позволила столичната фирма да си прави експерименти с населението на Малко Шарково и Мамарчево, като гърми неконтролирано с токсични взривове.

В самото инвестиционно предложение е записано, че ще се извършват „експериментални опити за установяване на необходимото взривно вещество”. Не е задължително да си еколог, за да осъзнаеш, че подобни експерименти говорят единствено за неконтролируемо нарушаване на околната среда, заплаха от трусове и масово обгазяване в района, категорични са от „Движение с екологична насоченост”. Община Болярово е определена с правителствено решение за земетръсен район, допълват от сдружението.

Скандалното решение на директорката на РИОСВ-Стара Загора е обжалвано и от кмета на община Болярово Христо Христов. 

Няма коментари :

Публикуване на коментар