loading...

петък, 19 октомври 2012 г.

Как да избегнем ”данък лихва”

Това заявява председателят на УС на БСК Божидар Данев, цитиран от БГНЕС по повод намерението на правителството да обложи депозитите с 10% данък. Днес финансовият министър Симеон Дянков поясни, че няма да бъдат облагани разплащателните сметки и приходите от лихви няма да бъдат декларирани пред НАП.

Данев изброява няколко възможни хода в тази посока. Първо гражданите могат да преструктурират депозитите си в депозити-рокадо до края на годината, така че да получат предварително лихвата по депозита си (за срока на рокадото). При това положение за 2013 г. или за целия срок на депозита ще получат нулева лихви, т.е. няма да има облагаем доход от лихви.

Могат също да пласират част от спестяванията си и/или част от дохода си в доброволните пенсионни фондове, където в момента има нелоша доходност, която не подлежи на облагане. Освен това, очакванията са, че след налагането на данъка върху лихвите от депозити, доходността на пенсионните фондове ще се увеличи. Не трябва да се забравя, че средствата и доходите от доброволните пенсионни фондове не подлежат на запориране, което ги прави защитени и атрактивни. Не на последно място, можем да си спестим и от данък "общ доход" - 10 на сто от дохода за годината е необлагаем, ако се преведе в пенсионните фондове.

Очаква се, вследствие на данъка върху лихвите да се пренасочат средствата към акции на проспериращи български или чуждестранни предприятия. Т.е. този данък ще разшири услугите на банките и другите финансови посредници и институции, които се очаква да започнат да предлагат в по-широк диапазон ценни книжа от местния и от международния пазар. Естествено, остава голямата възможност за инвестиране в портфейли, почиващи на злато, други ценни метали, суровини и материали, които поскъпват на международните пазари", посочва още Божидар Данев.

Няма коментари :

Публикуване на коментар