loading...

петък, 14 юли 2017 г.

Нов спортен комплекс ще има в Борисовата градина, възстановяват басейна "Мария Луиза"

Борисовата градина ще има нова сграда. Тя ще бъде с максимална височина 10 метра и в нея ще се помещават музей "Зелената памет на София" и администрацията на парка. Под сградата ще има подземен гараж, а други два ще има и на мястото на старата гара "Пионер", където ще може да се изгради и нов спортен комплекс. Това са част от възможностите, които дава първият подробен устройствен план за Борисовата градина, който ще бъде представен днес в Централния дом на архитекта на ул. "Кракра" от 17 часа.


Други от предвижданията в плана са възстановяване на къпалнята "Мария Луиза" и стадион "Юнак", осигуряването на достъп до изгледна площадка на Телевизионната кула и нови велотрасета. Подробният устройствен план е изработен от проектантското студио "Ковачев архитекти", които спечелиха обществената поръчка от Столичната община през 2015 г. Това е първи устройствен план за парка, като от повече от 20 години общината правеше опити да бъде изработен такъв.

Макар и да предвижда само една нова сграда, подробният устройствен план допуска няколко "възстановявания на изчезнали архитектурни обеми при безспорно установени архивни данни". Това са обектите: "Климатично училище", "Горски дом" откъм ул. "Незабравка", а за нуждите на конната база ще бъде възстановен и т.нар. "Ловен дом".

Допуска се също възможност за поставяне на подвижни козирки на трибуните на стадионите "Васил Левски" и "Българска армия". Тоалетната край "Братската могила" също ще бъде възстановена.

Най-съществената реконструкция обаче ще бъде на басейна "Мария Луиза", който е затворен от години. Собственик на басейна е акционерното дружество "Парк Мария Луиза". То е създадно през 2003 г. с решение на Столичният общински съвет, в което влизат "Софийски имоти" и компанията "Енджел", тогава собственост на Георги Илиев. Постепенно фирмата на Илиев увеличава капитала на дружеството, като по този начин добива мажоритарен дял. През 2005 г. Румен Гайтански купува фирма "Енджел" и става собственик на нейния дял в "Парк Мария Луиза". В момента управител на "Парк Мария Луиза" е Николай Проданов, който е в съвета на директорите на "Волф Лизинг", където управител е Румен Гайтански.

Няма коментари :

Публикуване на коментар