loading...

петък, 28 април 2017 г.

За да Ви бъдем полезни - най-важните телефони

Сайтът на "Дружба" 2 се стреми да Ви дава полезна информация. Поради тази причина пуликуваме и най-важните телефони, които ще Ви бъдат полезни при подаване на сигнали за нередности или извършени престъпления.


ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА 112
www.112.mvr.bg

ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ 0700 13 233, www.sofiatraffic.bg

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРА СТРУКТУРА 0700 13 020, www.api.bg

КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 0700 17 310, www.call.sofia.bg

ПУБЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 0700 11 233

СВЕТОФАРНИ УРЕДБИ 0700 10 251

СОФИЙСКА ВОДА 0700 12 121, www.sofiyskavoda.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД 0700 10 010, www.cez.bg

ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ 0700 11 111, www.toplo.bg

ОП ЕКОРАВНОВЕСИЕ 02 931 41 60, 02 931 41 64

СОФИЯГАЗ 0800 11 211

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ 0800 11 081,
www.dnsk.mrrb.government.bg

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ 0700 18 700, infocenter@nra.bg 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 0700 11 122, www.kzp.bg

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ -0700 12 299
www.babh.government.bg

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ 02/807 30 30, kzd@kzd.bg

СОФСПРАВКА -11 800 02 811 77 77
www.sofspravka.com

Регионална здравна инспекция - Софийска област
Адрес: град София, 1431 бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15
Телефон: +359 2 807 8700

Изпълнителна Агенция „Главна Инспекция по Труда“ – 0700 17 670

Няма коментари :

Публикуване на коментар