loading...

четвъртък, 22 декември 2016 г.

Движение "Да България"

България е в плен на политическата корупция. Институциите не защитават интересите на гражданите. Беззаконието е на всички нива. Властта е недосегаема. Олигархията ограбва националните ресурси, обществените средства, държавните поръчки, европейските фондове, спестяванията на хората.

Така корупцията произвежда бедност.

Ние отказваме да живеем в страна без справедливост и без върховенство на закона, пречупена от бедност и от неравенства, застрашена от разрушаване на природните и` ресурси. Ние искаме да работим за една нова България, където личната свобода и достойнството водят до развитие и успех. Ние искаме страна, отзивчива към мечтите на всеки един свой гражданин. Ние, учредителите на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“, вярваме в неотменимите принципи за:

• лична свобода и защитата на човешките права;
• справедливост, установена чрез върховенство на правото;
• сигурност чрез демократични и силни институции;
• почтено служене на обществения интерес;
• създаване на благосъстояние чрез предприемачески дух и свободна инициатива;
• социална солидарност в здрави и просветени граждански общности;
• плурализъм и свобода на публичния дебат.

Голямата цел, заради която основаваме политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“, е да демонтираме корупционния модел на управление на страната, за да сложим край на бедността. Да повишим благосъстоянието и качеството на живот на българските граждани.
За да постигнем целта си сме решени:
• Да реформираме правоохранителната система и да установим върховенство на закона.
• Да укрепим независимостта и професионализма на институциите. Повече законност и правила, вместо политически произвол.
• Да създадем работещи регулатори, охраняващи правилата за свободна конкуренция, които да разрушат монополните и картелните структури.
• Да спрем бюджетните кражби, свързани с нагласени обществени поръчки, укрити данъци в особено големи размери и контрабандна търговия от фирми и частни лица, избегнали закона чрез корупцията в държавните институции.
• Да се справим с бедността като ускорим икономическия растеж и така вдигнем доходите, включително пенсиите, като вярваме, че най- добрият начин за това е увеличаване на конкурентоспособността на българския бизнес, стимулиране на иновациите и предприемачеството и връзката им с образованието и науката.
• Да въведем образование със стандарти, отговарящи на изискванията на съвременния свят, и младежки политики, възпитаващи активни граждани.
• Да изградим малка, прозрачна администрация и електронно управление. Кариерно израстване, основано на професионални качества и интегритет.
• Да вземаме решения на база на реална експертиза, анализи и данни, включително с участие на гражданското общество, като по този начин осигурим качество и предвидимост на провежданите политики.
• Да въведем законодателна рамка, която гарантира ясна собственост на медиите и спазването на високи професионални стандарти в медийната среда. Край на политическото финансиране
за медии.
• Да провеждаме политика на национална сигурност, гарантираща енергийната независимост на страната, опазването на природните и` ресурси и здравето, и живота на гражданите.
• Да довършим интеграцията на България в структурите на Европейския съюз - пълноправно членство в Еврозоната, Шенген и Банковия съюз.
• Да провеждаме външна политика, която да гарантира, че България е пълноценен и надежден член в Европейския съюз и НАТО, и като такъв, ще развива равнопоставени отношения
на сътрудничество.

Призоваваме гражданите на България!
Нека заедно да вземем страна в битката с корупцията!
Наш дълг е да защитим родината си от беззаконието.
Вярваме, че изправяйки се срещу престъпността и корупцията в управлението, ще върнем и задържим младите хора в България.
Само така можем да им предложим бъдеще, а на нашите родители - достойно настояще.
Ние желаем да възпитаме децата си в родолюбие, да им завещаем горда и достойна България.
Искаме да бъдем солидарна общност от граждани, независимо дали живеем в страната или извън нейните предели.

За нас това е истински патриотизъм.
Да, България!

Няма коментари :

Публикуване на коментар