loading...

събота, 21 март 2015 г.

Християнинът кан Кубрат и наследниците му са владетелите на Украйна

Това, че кан Кубрат е християнин, се потвърди и от археологическата находка край с. Малая Перешчепина, в Украйна, където той властва приживе.Тези земи са български чак до 1001 г.

През 1912 г.  са открити гробът му и съкровището, положено в него. Днес то е в Ермитажа. Върху три от съдовете в него има кръстове, пет са изобразенивърху държателя на ножницата на сабята му, три на златната тока на колана.
Смята се, че е кръстен в зряла възраст, според друга версия той приема Христа още като дете и израства в императорския дворец на Ираклий, както пишат хронистите. Така или иначе, авторите се единодушни, че е покръстен и е близък с императора, дори след неговата смърт защитава наследника му.
Край с. Вознесенка, Полтавско, е открит гробът и на Аспарух, загинал там през 701 г. ,бранейки тази си граница от хазарите.
Със земите край Дунава, той просто е разширил държавата си.
От гроба археолозите изваждат великолепен сребърен орел, римско изделие, на чиито гърди ясно личи кръст, около крилете му е изписано Испор, едно от имената на Аспарух.Двете погребения и съкровищата, открити в тях, са идентични и могат да се използват за сравнителен анализ, както и с други подобни български находки от Старата Велика България V-VII в.
В защита на тезата, че Вознесенското съкровище е българско и че това е именно гробът на кан Аспарух, са се произнесли следните учени: Г.Ф. Корзухина, проф. Станчо Ваклинов, Димитров, Рашев, Георги Костов, проф. Георги Бакалов, проф. Петър Петров, проф. Светлана Плетньова, проф. Петер Юхас, акад. Омелян Прицак, проф. Димитър Овчаров и някои други, в това число и откривателя му В. Гринченко.
Въпросният откривател ,разбира се, е изпратен в трудов лагер от Сталин. Докладът за откритието му след 1932 г. отива в КГБ, за да не види никога повече бял свят.
Кан Тервел, който и според Именника на българските канове наследява Аспарух, със сигурност е християнин. Доказателствата са много. Какво по ясно от това, че на оловния му печат, открит през 1972 г., е гравирано: „Богородице, пази кесаря Тервел.”
Пише го и самият Паисий в „История славяноболгарская”, по сведения на Мавро Орбини. Не е невъзможно да ползва и църковните анали. Ето думите му:
„...Първият е свети крал Тривелия, наречен монах Теоктист, живял в 703 г., малко след Шестия вселенски събор, приел светото кръщение, и през неговото царуване се кръстил целият български народ...".
..После в Търново, както рекохме, тоя цар (Борис Михаил) бил втори покръстител на българите след цар Тривелия. В 845 г. се кръстил и чрез него Бог показал чудеса на българите...”.
Много е възможно Тервел да приема арианството, осъдено на Никейския събор през 325 г., въпреки че Константин Велики му симпатизира.
Има сведения, че някои от следващите канове са християни. На златния си медальон Омуртаг е изобразен с корона, на която има кръст, той и държи в ръката си кръст.

В неговите надписи, в тези на кановете Маламир и Пресиян е казано: „Поставеният от Бога кан ювиги...”

1 коментар :

  1. Няма канове-ханове! ИМА КНЯЗЕ! ВРЕМЕ Е ДА НАУЧИМ ТОВА!

    ОтговорИзтриване