loading...

събота, 7 март 2015 г.

СИГНАЛ ДО BGpravda: Скандален строеж в "Славейков"

Ние сме собствениците на апартаменти в бл. 86, 87 и 88 в ж.к. "Славейков", гр. Бургас. Трите блока са в едно общо тяло и заедно представляват разтегната буква "П", за двата калкана на сградата ни ще се закачи ново крило и ще станем уникална сграда с форма на правоъгълник с абсолютно минимална ширина,
минимални светлина и въздух, липса на зеленина и паркоместа, неизползваеми тераси откъм вътрешния двор, нарушен достъп до гаражите във вътрешния двор, неясен достъп на пожарна при необходимост и това – в „Най-добрия град за живеене в България“!

Инвеститор във въпросния строеж е дама, чиито три имена изненадващо съвпадат с тези на съпругата на зам.кмета по финансите на гр. Бургас Красимир Стойчев - Валя Стойчева Стойчева. Името на притежаваната и управлявана от нея фирма "Балканбилдинг" ЕООД стои на строителните книжа на бъдещата сграда, които могат да бъдат видяни в ТД "Освобождение" в "Славейков" при арх. Начева, чийто приемни дни са вторник и четвъртък от 8,30 до 12,30.

Спорна е дори собствеността на терените, на които ще се строи: а именно: имот с кад. номер  759 от плана на града от 1958, днешни УПИ IV и V в кв. 25а по плана на ж.к. "Славейков; (УПИ VI е общинско, твърдят, че засега там няма да се строи, но от архитект към РДНСК имаме информация, че и там ще се изгради сграда, защото изложението е югоизточно и строежа е предвиден в ПУП на „Славейков“, Бургас.)

Въпросните парцели (УПИ IV и V) са дадени като обезщетение за имот с нотатиален акт с регистрационен номер 2069 дело 230 от 2002 година, а именно лозе с площ 950 кв.м. находящо се в землището на гр. Бургас „Мадика“ представляващо част от бивш имот с кад. номер 759 от плана на града от 1958г., принадлежало на Афродита Георгиева Илиева.  За същия имот обаче, въпросната дама веднъж е получила парично обезщетение, втори път е продала същия имот, трети път отново за него получава парцелите УПИ IV и V, на които ще се строи. Документите, които стоят зад тези ни твърдения могат да бъдат открити в Държавния Архив. Юрист обаче, ни каза, че според закона нямаме право да оспорваме собствеността на терена, като това може да бъде направено само от заинтересовани лица – настоящ собственик или Община Бургас?!През 2008 година за първи път бяхме уведомени за намеренията на Община Бургас и свързани фирми да се строи на УПИ IV, V, VI в кв. 25 а в бургаския комплекс „Славейков“. В законноустановените срокове входирахме жалби и инициирахме дело. Съдията по делото обаче си направи отвод и делото пое небезивестния тогавашен председател на Бургаски Административен съд Атанас Вълков, по-късно осъден за престъпления именно от длъжностен характер. Ответниците по делото, както е видимо от документите по него, намаляваха докато не остана само от името на един съсед, от чийто апартамент отстоянията били спазени (нищо, че в самото решение пише, че от калканите не са). Изгубихме без право на обжалване. Юридически – нямаме право въпреки скандалния съдия, многото заинтересовани лица, очевидните абсурди в проекта - да искаме повторно разглеждане на делото.

От 2009 година насам плановете за строеж бяха изоставени, допреди десетина дни, когато зад блоковете ни изникнаха метални заграждения, фургон, строителни материали. Дърветата започнаха да изчезват едно по едно, а работниците твърдят, че всеки момент ще пристигне строителната техника и ще стартират разкопките. Табела обаче, с информация за обект, възложител, изпълнител и всички останали атрибути, изискуеми от Закона, на загражденията липсва.  Ние, собствениците за чийто калкани ще се залепи новата сграда, се водим уведомени, че ще се строи през 2008 година!

Освен фирмата на г-жа Стойчева като Възложител, имаме информация, че Изпълнител ще е откритата на 11.02.2015 година фирма „Елит Билдинг Инвест“ ООД със собственици видни от търговския регистър.

На 05.03.2014 сме входирали искане до г-н Димитър Николов по ЗДОИ за достъп до документацията на новостроящите се сгради. Чакаме отговор, пишат авторите на сигнала.

Няма коментари :

Публикуване на коментар