loading...

вторник, 20 януари 2015 г.

Възможно е постигане на свобода, равенство и братство, но чрез любовта и само чрез любовта

Единственият шанс да се укрепи в религиозно отношение разделеният до крайности свят на множество богове е да се възприеме УНИВЕРСАЛНА РЕЛИГИЯ, която да обединява, да събира и да умиротворява хората чрез вярата им.
А коя е онази неограничена сила, неподвластна на контрол, която може да наложи над човешките същества примирие? ЕДИНСТВЕНО ЛЮБОВТА и творчеството, произтичащо от нея. БОГ НА ЛЮБОВТА. Възможно е постигане на свобода, равенство и братство, но чрез любовта и само чрез любовта.

Вярата е упование в нещо свръхестествено, на което силно се надяваме, и което любим. Никой не вярва на човек или група хора, които открито казват чрез делата и думите си - "Всъщност аз Ви мамя, ние Ви лъжем, манипулираме Ви". Хората имаме доверие само на този човек, който също по свой начин засвидетелства своята вярност чрез постъпките си. Не е нужно да виждаме Бог, той се чувства и се усеща. Сърцето ни е контактната мрежа, там е електричеството. То не се вижда, движи се скоростно и запалва светлината. 

Вярността към Бог е проява на любов, изблик на обич към всичко, което ни заобикаля. Ето, защо имаме доверие на Бог. Защото той по свой начин ни е верен на нас. Иначе отдавна да ни е заличил от лицето на Земята, без да му мигне окото. Но той не би могъл да унищожава нещо, което е родил, сътворил и поддържа от любов и с любов. Всеки има право в живота си на избор по кой път да поеме. Регулацията на двата полюса - добро и зло е смирението. Една универсална религия в световен мащаб ще е революционна стъпка за притихване и насочване на енергията на хората към съзидателното, красивото и процъфтяващото. 

Останалото е мутирала представа за мълниеносно размножаване на архитектурен религиозен реквизит, изпразнен от духовно съдържание. Опитът на една религия да доминира насилствено над друга, без право на избор на всяко човешко същество е изроден, краен религиозен Франкенщайн, който е инкубатор на войни, вражди, отнемащи човешки животи. Нито една религия не е оторизирана, от който и да е Бог, с привилегията да отнема правото на съществуване на хората. 

Съществените различия между народите, (стар стил - племена) етнически, расови културно-религиозни, битови, както и цивилизационният напредък в развитието на едни държави спрямо други, духовното израстване и материалната зависимост, предвещават необходимостта от търсене на универсална религия, която може да умиротворява и да балансира в морето от ревност, породено от комплекси и социални различия. Универсалната религия може да е смес от монотеизъм и политеизъм. Бог е Любов и затова е един, но е с много лица, защото е навсякъде. 

У всеки човек, във всяко стръкче трева, във всеки земен елемент, в звездите и небето. Ето защо световна хармония във взаимоотношенията на хората по света е възможна само, ако има единна религия за всички етнически общности и народи, която да се наложи чрез доброволно възприемане, утвърждавайки общи норми и припомняне на същинската, изворна ценностна система.

Цвета Кирилова, Фейсбук

Няма коментари :

Публикуване на коментар