loading...

понеделник, 8 декември 2014 г.

Как Плевнелиев съсипва съдбите на свои колеги от "класово-партийни позиции"!

Бестселърът на Антон Тодоров „Досието на Плевнелиев” се продава от днес на всички вестникарски павилиони за сензационната цена от 2 лв.

Истината за държавния ни глава, подкрепена с документи и факти, лъсва като на длан. БКП, Комсомол, тайни служби, офшорни зависимости… Кой всъщност е президентът на България?

„Ретро” публикува откъс от интригуващата книга.

Активните комунистически функционери, които преуспяваха в слагачеството си на комунистическия режим преди 10 ноември 1989 г., се оказаха най-печелившите след падането на същия този режим.

Тогава те така успешно се пребоядисаха, че днес са окупирали върха на държавата – ни повече, ни по-малко. Вижте кой е президент на посткомунистическа България, вижте кои бяха двамата служебни министър-председатели, вижте съдържанието на Конституционния съд и т.н.

Росен Плевнелиев обаче бие всички по политическо безсрамие и наглост. 1 декември 1986 г. е. Факултетният комитет на БКП при Факултета по радиоелектроника във ВМЕИ „Ленин“ провежда заседание, чиито дневен ред включва две точки: приемане на преценки на студенти-комунисти, членове на ФК на ДКМС и обсъждане и утвърждаване на проект за състав на ФК на ДКМС.

Докладва Г. Вутев - секретар на ФК на ДКМС на ФРЕ, който представя проекта за оценки на студентите-комунисти. Там на първо място се мъдрят името и презимето Росен Плевнелиев. Вижте факсимилето, за да се запознаете с поредната отвратителна истина за тайното комунистическо минало на днешния президент.

Нека никой да не се чуди как така Плевнелиев е комунист от най-заклетите, а едновременно е и член на Факултетския комитет на ДКМС. Обяснението е в това, че за най-активните и фанатично предани на БКП млади комунисти е предвидена тази възможност. Те са били нещо като „кучета в резерв“ на компартията. Само  най-доверените и най-лоялните са имали тази рядка възможност – да бъдат „партийно ядро в комсомолската организация“. Росен Плевнелиев е част от това доверено партийно ядро. 

Ето какво пише в „Протоколи от заседанията на партийния комитет и общите събрания на партийната организация и материалите към тях, 13.01.86-05.05.1986г.“:
„Налице са обаче и някои съществени слабости. Преди всичко недостатъчно е партийното ядро в комсомолските комитети и сред комсомолския актив. Това с особена сила се отнася до ДК на ДКМС. Много сериозно безпокойство буди факта, че в дружествените комитети на 96-те комсомолски дружества във ФКО през 1985 г. са работили едва 7 партийни членове…“( Протоколи от заседания на Партийния комитет на факултет „Радиоелектроника“ във ВМЕИ „В.И.Ленин“, Да-София, ф. 4370, оп. 2, а.е. 1, л. 173).

Както може да се види, днешният фалшив „антикомунист“ тогава е много активен, настойчив и търсещ признание комунистически активист и функционер. Номенклатурчик, дейността на който е оценена високо и той е поставен на първо място  в класацията на върлите представители на БКП-ейското ядро във факултета и института.

С какви очи днес този нахалник трови пространството и се изтъпанчва да говори срещу комунизма, срещу лъжите на Тодор Живков и прочее – ей богу, идея нямам. Трябва особена мерзост и безсрамие, за да говориш за лъжите на комунистическия диктатор, докато ти самият лъжеш не по-малко и не по-цинично от него…Четем „Протокол № 1 от Учредителното събрание на Факултетната партийна организация при ФЕТТ, състояло се на 02.XI.1987 г.
Там веднага забелязваме имената на Росен Плевнелиев - първо като член на Ревизионната комисия към Факултетната организация на БКП, а после - и като делегат на Вузовската отчетно-изборна конференция на БКП във ВМЕИ „В.И.Ленин“.
В краят на същия месец ноември 1987 г. Вузовската партийна организация при ВМЕИ „В.И. Ленин“ провежда своята XXIV отчетно-изборна конференция. На нея присъства зам.-зав. Отдел „Кадрова политика“ на ЦК на БКП Христо Христов, секретаря на ГК на БКП Лазар Лазаров, първият секретар на РК на БКП Катя Чернева.

На тази конференция присъства и днешният президент Росен Плевнелиев. Най-напред се появява в списъка на преброителите на Вузовската партийна конференция -сред петте имена, на последно място в официалния протокол като приложение № 5 четем имената на Росен Асенов Плевнелиев…На Вузовската отчетно-изборна конференция на БКП във ВМЕИ „Ленин“ е избран и във Вузовския комитет на БКП във ВМЕИ „Ленин“ /става номенклатура на Районния и Градския комитет на БКП/, а накрая - и за делегат на Районната конференция на БКП в Ботевски район…

Като член на Факултетния и Вузовския комитет на БКП във ВМЕИ „Ленин“ Росен Плевнелиев се е занимавал с такива гнусни дейния, че ако не бях открил и прочел сам тези документи, щях да реша, че това е измислица и клевета.
За съжаление истината е позорна за днешния президент. В началото на това изследване писах за арията на позора, малодушието, вроденото измамничество, безграничната мерзост, подлост и наглост, изпълнявана от Росен Плевнелиев. Ето документалните доказателства, които ми дават право да определя по този начин това, което е вършил Росен Плевнелиев през 80-те години на миналия век.

На 1 декември 1986 г. се провежда заседание на Факултетния комитет на БКП. Четем протокола от това заседание:
„Протокол № 34 на заседанието на Факултетния комитет на БКП при ФРЕ (Факултет по Радиоелектроника, бел. моя), проведено на 01 декември 1986 год.
Дневен ред:
1.    Приемане на преценки на студенти комунисти членове на ФК на ДКМС.
2.    2. Обсъждане и утвърждаване на проект за състав на ФК на ДКМС

По първа точка от дневния ред:
Докладва Г. Вутев – секретар на ФК на ДКМС на ФРЕ, който представи проекта за преценки разглеждани на заседание на ФК на ДКМС на следните комунисти:
1.    Росен Плевнелиев – много добра
2.    …
По втора точка от дневния ред докладва Евелин Стоев, председател на комисията по проекта за състава на ФК на ДКМС на ФРЕ следните предложения:
1.    Белослав Белчев, член на БКП, III курс, ЕТ
2.    Росен Плевнелиев, член на БКП, III курс

А сега най-подлото деяйние, в което днешният президент Росен Плевнелиев е активен участник:
ФК на БКП не дава съгласие за участието на С. Епитропова в конкурса поради лош класово-партиен произход…“ (Архив на ВМЕИ „Ленин“, Протоколи от заседанията на  партийния комитет на факултет „Радиоелектроника“, общите събрания и материалите към тях, 27.10.86 – 29.12.86 г., ДА-София, ф. 4370, оп. 2, а.е. 3, л. 48, 78)
Потрес! Чудя се що за отсъстващ морал има този човек и докога ще демонстрира  пълна липса на достойнство и елементарна почтеност. А сега още, все от същото. Росен Плевнелиев години наред е деен участник в съсипването на съдбите на свои колеги студенти и научни работници, които са били отрязвани от всякаква възможност за академична кариера заради, забележете, „лош класов произход“:
„До Бюрото на ВК на БКП
при ВМЕИ „В.И. Ленин“
Докладна записка
от Сергей Шишов – председател на кадровата комисия, секретар на ВК на БКП и проф. Стоян Стоянов – зам.-ректор
Относно: Предложенията за участие в конкурси за асистенти и научни сътрудници

2. Поради нездрав класов произход възразява срещу допускането до конкурси за преподаватели – асистенти и научни сътрудници на следните кандидати:

-     Костадин Георгиев Балджиев – ПИИС
-     Цветанка Иванова Гунчева – ЦФВС“  (Архив на ВМЕИ „Ленин“, Протоколи от заседанията на ВК, общите събрания на партийната организация и материалите към тях, 14.07 – 10.11.1986 г., ДА-София, ф. 1734, оп. 16, а.е. 4, л. 10-12)
В архивите на ВК на ВМЕИ „Ленин“ се съхраняват десетки..не, стотици подобни чудовищни свидетелства за съучастието на днешния президент в съсипването на съдбите и научната кариера на много хора. Ще изброя накратко само няколко от тях:
ВК на БКП при ВМЕИ „Ленин“, кадровата комисия към ВК на БКП и Бюрото на ВК на БКП поради нездрав класов произход възразява срещу допускането до конкурси за преподаватели – асистенти и научни сътрудници на следните кандидати:

       - Камен Асенов Стратиев – МФ …
Поради нездрав класов произход възразява срещу допускането в конкурси за асистенти следните кандидати:
- Красимира Любомирова Христова – Правец – англ. език
- Нина Епрат Агопян – Ганчева – Правец – микр.пр. и микрок.

С това се е занимавал днешният президент Росен Плевнелиев в средата и края на 80-те години! Тези документи удостоверяват нечувания позор, с който заслужава да бъде покрит този човек. Всеки на неговото място, който има минимално количество себеуважение щеше отдавна поне да се е извинил за скритото си отвратително комунистическо минало и мерзости и да се оттегли с остатъчно достойнство.

PIK.bg

Няма коментари :

Публикуване на коментар