loading...

понеделник, 3 ноември 2014 г.

66-то СОУ и "Сдружение Азбукари" с проект срещу дискриминацията

Съвместен проект между 66-то СОУ "Филип Станиславов" и "Сдружение Азбукари" бе реализиран благодарение на финансирането от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Центърът е създаден да подпомага реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства.

Благодарение на съвместния проект бе реализиран семинар насочен срещу дискриминацията в училище. Семинарът се проведе във Велинград. Там преподаватели от 66-то СОУ се запознаха с най-честите случаи на дискриминация сред учениците и възможните подходи за решаване на проблемите.

Специално внимание от страна на лекторите бе обърнато, че децата не трябва да бъдат определяни на базата на външни белези към кой етнос принадлежат.

Учителите имаха възможност и да се запознат с различни казуси чрез специално подготвен филм, който показваше случаи на проявена дискриминация.

Под формата на игра преподаватели от 66-то СОУ и членове на "Сдружение Азбукари" показаха своите знания за различните етнически групи.

Няма коментари :

Публикуване на коментар