loading...

четвъртък, 7 август 2014 г.

Служебният министър на правосъдието и вицепремиер с отнети адвокатски права (ДОКУМЕНТ)

Новоизбраният министър на правосъдието Христо Любомиров Иванов, който по право ще ръководи заседанията на Висшия съдебен съвет и заяви амбициите си да реформира съдебната власт, е лишен от правото да упражнява адвокатската професия, а преди това е наказван десет пъти с порицание и парични глоби.
Това твърди сайтът "Любословие.бг", позовавайки се на официална информация от регистрите на българската адвокатура, които са публично достъпни в интернет.

Проверка показва, че лице с името Христо Любомиров Иванов е вписано в регистъра през 2002 г. като адвокат. В кратката биография на служебния министър, публикувана в сайта на президентството, също пише, че Иванов е вписан като адвокат през 2002 г. В "Държавен вестник" пък са публикувани трите имена на министъра, а именно Христо Любомиров Иванов. Трите имена и годината на вписването му като адвокат съвпадат напълно, а вероятността да има друг Христо Любомиров Иванов, регистриран същата година, клони към нула.

От справката става ясно, че той е наказан с порицание през 2009 г., а след това в продължение на четири години са му налагани всички наказания, предвидени в чл. 133, ал. 1 от Закона за адвокатурата за случаите на дисциплинарно нарушение от страна на адвокат, а именно - лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатската колегия и различни по размер парични глоби.

От 28 март 2014 г. до 28 септември 2014 г., тоест и в момента, министърът на правосъдието Христо Иванов е лишен от правото да упражнява адвокатската си професия.

Няма коментари :

Публикуване на коментар