loading...

петък, 22 август 2014 г.

За правото да се наричаме българи...

Да си българин е привилегия и чест, но и отговорност. Това е и призвание, което трябва да се пази и някакси не е добре, когато си българин на 50%. Все едно да кажеш - еми малко съм бременна. Ако има кураж да си българин, то бъди българин на 100% или бъди някакъв друг. Затова е редно да спрем практиката за двойно гражданство на хора, които са извън ЕС и искат да имат и български лични карти, за да пътуват свободно в Обединена Европа.

В тази насока може да вземем пример от някои мерки въведени от Руската федерация.
Поправки в руския закон "За гражданството" влязоха в сила в понеделник и те предвиждат руснаците да съобщават на Федералната миграционна служба (ФМС) не само че са граждани на друга държава, но и къде биха могли при желание да се преместят да живеят.

Започва работа и нов регистър за всички лица с двойно гражданство и право да пребивават в чужбина. Който не съобщи в предвидения срок тази информация или е допуснал грешки при представянето й, подлежи на глоби. Отказът да се споделят такива данни може да доведат до започване на дело и осъждане за криминално престъпление, а най-тежкото наказание е 400 часа (това са 10 работни седмици – бел.ред.) общественополезен труд.

България е сред страните в ЕС, които най-рядко дават гражданство на чужденци, но е най-добре тази порочна практика да спре. През 2011 г. България най-често е давала гражданство на граждани на Македония (44.4 на сто), Молдова (14.2 на сто), Русия (13.2 на сто) и Украйна (8.3 на сто).
Сред гражданите на ЕС онези, които най-често подават молба за двойно гражданство в друга страна от Общността, са румънците (26 000 за 2011 г.), след тях са поляците (11 000), италианците (7500) и португалците (6900). Най-често чужденците, които получават гражданство в ЕС, произхождат от Мароко, Турция, Еквадор и Индия.

Справка в нормативните актове показва, че двойното гражданство у нас може да възникне при деца, родени от смесени бракове, при осиновяване, сключване на брак между граждани от различни държави, при натурализация и при възстановяване на гражданство. В повечето други държави лицата, за да придобият второ гражданство се изисква да се освободят от предишното си гражданство. Двойното гражданство поражда затруднение за лицата — те имат задължения към две държави. Едновременно с това то създава трудности и в междудържавните отношения.

Има един друг сериозeн проблем, който все по рядко се споменава, а е от ключово значение за страната ни. Турци с двойно гражданство пак ще редят вота у нас, ако се премахне порочната практика за това, то изборният резултат на ДПС ще спадне значително. Турция не е членка на ЕС и няма никакво основание нейните граждани да имат и българско поданство. ДПС обаче си пази етническия вот и това трудно ще се промени без сериозен обществен натиск. Ето защо все повече хора трябва гласно и звучно да поискат да се премахне двойното гражданство за лица извън ЕС.

Не трябва да допускаме българското гражданство да става една лесна и бърза възможност за контролиран етнически вот или лесно преминаване на границите на ЕС, просто не е редно и не е справедливо към нашите деди, които са проливали кръвта си, за да имат правота да се нарекат - БЪЛГАРИН.

Николай Георгиев

Няма коментари :

Публикуване на коментар