loading...

неделя, 22 юни 2014 г.

Четири реки са на ръба да предизвикат ново водно бедствие

Все още има риск от локални, внезапни наводнения. Най-пълноводни са реките Русенски Лом, Тунджа при Елхово и Янтра при Каранци, съобщиха от пресцентъра на Министерство на околната среда и водите във връзка с наводненията във Варна, Добрич и Велико Търново.
На база метеорологичната обстановка, днес и утре се очаква да се повишават поради отичане нивата на реките в долните течения на реките в Дунавски и черноморски басейн, поречията Арда, Марица и Тунджа. Все още съществува риск от локални, внезапни наводнения.

Към настоящия момент най-пълноводни са реките Русенски Лом, Тунджа при Елхово и Янтра при Каранци.

Възможно е при някои реки да се увеличи водното количество от преливане и контролирано изпускане на микроязовири.

Блиц

Няма коментари :

Публикуване на коментар