loading...

събота, 14 юни 2014 г.

СКАНДАЛ: Афера за 26 млн. стои зад ремонта на „Лъвов мост”!

Столичната кметица Йорданка Фандъкова е злостно атакувана от няколко граждански организации по повод ремонта на транспортен възел „Лъвов мост”, съобщи svobodnoslovo.eu. Със случая бил запознат дори италианският посланик у нас.

В дъното на скандала били археологически находки от римско време. Авторите на сигнала са прикрепили към него снимков материал, от който е видна стена от римско време /?/, която за два дни – в периода – 9-11 май, е била разрушена. От снимки, направени по-късно, се вижда част от римска колона. Според специалисти, този факт се укривал, за да могат да бъдат усвоени 26 милиона лева за реконструкцията в района на „Лъвов мост”.

Сигналът на гражданските организации обиколил десетки институции като Министерството за инвестиционно проектиране, дирекциите „Общински строителен контрол” и „Национален строителен контрол”, та чак Софийска градска прокуратура. В него се изтъква, че започналият ремонт е „погром над историческата памет на София в района на „Лъвов мост”. Иска се строителните работи да бъдат частично преустановени, тъй като се предполага, че археологическите находки са само анонс към по-големи разкрития в западна посока под бул. „Княгиня Мария-Луиза”. „Липсата на предварителна проученост на археологическата тъкан задава въпроса дали „Лъвов мост” не е бил северният вход на Стария град, където са издигани триумфални арки?!”, пише в сигнала, подписан и от архитекти. Вносителите му считат, че

разрешителното за строеж е незаконно

Позовават се на закон, съгласно който строително разрешение за строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични средства, се издава от министъра на инвестиционното проектиране, а в случая то било издадено от главен инженер на НАГ при Столична община инж. Деляна Сеченска. „На основание незаконно издадено разрешение за строеж се извършва незаконно строителство с парите на българския данъкоплатец!!!”, пише в сигнала. Стойността на обекта е над 26 млн. лева, осигурени от общинския бюджет и кредит от Европейската банка. Разрешителните били издадени скоростно, от което замирисвало на далавера. „Учудващо е, пишат гражданите, как на 21.12.2013 г. главният архитект на София одобрява със заповед РД 09-50-912 проект за изменение на план за улична регулация и изменение на план за регулация за транспортен възел „Лъвов мост“, а на 10.01.2014 г. главният инженер на София подписва Разрешението за строеж Б-1. Кога през коледните и новогодишните празници главният архитект издаде виза за проучване и проектиране съгласно чл.140 на ЗУТ за обекта, кога беше изготвен проектът със строителна стойност от 26 000 000 лв., кога беше съгласуван и одобрен по чл.141(6) т.3б, кога беше извършена предварителна оценка за съответствие по чл.142(2), кога проектът беше съгласуван с Министерството на културата при условията и реда на чл.125 ал.6.?!”.

Отговор на тези въпроси за момента няма


Според авторите на сигнала най-абсурдната част на проекта било пешеходното преминаване от голямото пространство на „Женския пазар” към „Лъвов мост” и бул. „Княгиня Мария-Луиза”, където ширината на тротоара била маркирана като 2.96 м, а всъщност щяла да се окаже 2.21 м след монтажа на предпазните огради. „Гражданите ще минават през „иглени уши”, пишат те.

Авторите на сигнала прогнозират също така, че пробивът между Централна и Сточна гара по бул. „Данаил Николаев” щял да се окаже безсмислен, защото нямало да реши въпроса със задръстванията в южната част на площада, където се събират пешеходците, велосипедистите, туристите, автобусите, колите и трамваите. Предложението на вносителите на сигнала от „Граждани за София“, общество „Приятели на Русия и православния свят” и „Български народен събор” е бул. „Княгиня Мария-Луиза” от моста до „Халите” да бъде пешеходна зона

Няма коментари :

Публикуване на коментар