loading...

четвъртък, 26 септември 2013 г.

Само в Bgpravda: Скандални разкрития за хипермаркетите БИЛЛА

В редакцията на Bgpravda се получи сигнал за драстични нередностти в хипермаркетите БИЛЛА. От него става ясно, че липсват елементарни хигиенни правила в търговската верига, а живеещите до хипермаркет БИЛЛА са подложени на шумов терор.
Ето и целия сигнал!

1.Машините, които се използват за почистване на тоалетни са в пряк контакт с касетките за хляб и мляко,чувалите с картофи и др. с които се храни българина. Обясняваме как става това нещо:
Машините са камиони тип-помпи и служат за изпомпване на мазнините и отпадни води в магазина. Преди да започне работа на машината се поставят маркучи-/видно от снимките/ и ако работника не е много прецизен- в повечето случаи, може част от фекалиите намиращи се в цистерната да се изтекат на земята-/били сме свидетели на подобно нещо и то не веднъж, да не говорим каква миризма на фекалии и какъв шум се вдига като почне да работи.


2.Кофите за боклук и сметоизвозващите камиони са пак на същото място, където са хляба, млякото плодовете и зеленчуците.
Явно,че контрола от страна на компетентни органи е многократно занижен.


Ето и пълния текст на жалбата, без редакторска намеса!

 Ж А Л Б А

От Мариан Ангелов, Лилия Ангелова,Александър Методиев - ****, живущи на посочения адрес, описани в писмо подписка с вх. № РД-94-00-288 / 20.08.2010 г. и жалба вх.№РД-94 00-288/07.09.2011г.до г-н Кмета на Район “Сердика”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,
След многократни жалби и оплаквания до кмета на община “Сердика” , след среща с представители на “Била - България” и жители на кв. “Орландовци”, след жалби в НАГ-гр.София,след жалби в ХЕИ и изготвени протоколи за завишен щум, решихме да Ви запознаем лично с проблемите създавани ни от магазин “БИЛА”/рампата за товарене/ в кв. “Орландовци” ул.”Железопътна”№18, а именно:

През 2010 г. беше изграден магазин БИЛА, както и рампата за товарене и разтоварване на стоки към магазина. От тогава започна и ходене по мъките и тормоза над нашите семейства.
1. От ранна сутрин до късно вечер ежедневието е тряскане, блъскане на транспалетни колички при товарене и разтоварване на стоките, форсиране на електрокар и блъскане на вилиците му, при което се вдига голям шум, форсиране на двигатели на товарни автомобили и техните агрегати и всичко това на 7-8 м. от нашите прозорци.

2. При работата на балиращата машина за опаковки и хартия тип “велпапе” свършването на цикъла и разтоварването й е свързано с невероятни трясъци /все едно че има земетресение/ всичко това е пак под нашите прозорци.

3. Зад балиращата машина се намират шахти със замърсен от мазнини терен, като извозването е посредством машини за почистване на тоалетни и при работа се носи непоносима смрад ние с какво сме виновни да ни наказват по този безобразен начин. На един от случаите свидетел беше лично представител на Район „Сердика“ г-н Александров, за което е изготвен констативен протокол.

4. На 0,5/половин/м. отстояние от нашата ограда и на 6-7 м. от сградата ни се намира дизелов агрегат /поставен там без никакво наше съгласие/, който въпреки че е изолиран, особено нощно време жестоко ни притеснява с шум и изгорели газове. Нееднократно сме уведомявали полицията- ІІ-ро РПУ на МВР /на 20 , 22,25.08,31.10,01.11.2012г,01-05.2013г/Сигнализирахме Столичната ХЕИ за което бяха изготвени протоколи №121725/03.10.2012 ,№130140/13.2.2013г.от които се вижда че нивата на шум са завишени.

5.Рампата за товарно-разтоварно дейности и дизеловия агрегат са в непосредствена близост до нашите прозорци и са изградени без никакво наше съгласие това искаме да го подчертаем, имаше и незаконно изграден навес за съхранение на стоки до диз.агрегат пак без разрешение /в последствие премахнат от Строителен контрол.
6. На линията на оградата при предварително одобрен проект, по време на изграждането на обекта през 2010 г. беше направен изкоп дълбок 4-5 м. на цистерна за дизелово гориво-5м3.След наш сигнал до архитекта на район „Сердика“, че този изкоп застрашава построената сграда/гараж/ от нас същият беше преместен на около 3-4м. от оградата. В резултат на тази неграмотност цялата ограда и гаража /масивна железобетонна конструкция/ в момента е напукана и постоянно пропада- п-мо №АС-94-00-646/02.06.2010г.
Всичко това ни навежда на мисълта, че и проектирането на дизеловия агрегат е направено в пълно безхаберие, че там живеят хора и е под прозорците им.
-Ние питаме:
1.Кой ще ни възстанови щетите от напълно неграмотното и некомпетентно проектиране, в резултат на което ограда и гараж масивна ж.б. конструкция се рушат и пропадат?

2.До кога ще търпим грохота на камионите, както и да дишаме изгорелите газове на дизеловия агрегат, който е проектиран на нашата ограда, а за такова съоръжение е необходимо отстояние от жилищни сгради.

3.Проектирането на рампа за товарно разтоварни дейности под нашите прозорци е най-малкото нечовешко и антихуманно, който щум ежедневно е тормоз за нас, нашите деца и възрастните ни родители.

4.Кой проектира, разреши и утвърди без нашето ни най-малко уведомление и съгласие тази рампа за разтоварване и всичките прилежащи към нея съоражения или може би се има предвид, че чуждестранните инвеститори като „БИЛЛА България“ са над законите и им се разрешават да вършат всякакви безобразия?

5.Как се издават тези разрешения за строителство без архитекта ,който го проектира да отиде на място и да види, че там живеят хора. Все въпроси без отговори!

Няма коментари :

Публикуване на коментар