loading...

сряда, 24 октомври 2012 г.

Цялата истина за обезщетенията в Перник

Перничани са готови за протести
Пари има, но не отиват там, където трябва. Така накратко може да се опише ситуацията с обезщетенията на пострадалите от земетресението на 22 май тази година в Перник. Справка в протоколите на Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (МКВПМС) показва доста интересни неща. От тях се вижда, че за периода от 3 февруари до 19 април тази година са отпуснати над 47,7 млн. лв., а за периода от 8 юни до 10 октомври едва 18,9 млн. лв.


Така излиза, че плащанията на обезщетения по времето на командироването на министър Томислав Дончев в Перник са драстично намалели, а не са се увеличили, каквито бяха първоначалните нагласи. От протоколите на Междуведомствената комисия се вижда, че има множество разходи за МВР и Министерството на отбраната в първите месеца на годината, но когато нещата опират до пострадалите перничани, се оказва, че няма достатъчно пари. Само може да се напомни, че и в Бюджет 2013 най-големи увеличения на ведомствените бюджети имаше в МВР и Министерството на отбраната ("странно", нали!!!)
За всеки, който иска сам да провери данните, ето и кратка рекапитулация на последните пет месеца в цифри:
1. От 22 май 2012 г. до август месец 2012 г. :
- Брой заседания на Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (МКВПМС) – 3 /три/
2. От август 2012г. до настоящия момент :
- Брой заседания на Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (МКВПМС) – 4 /четири/
От протокол 1/03.02.2012г. до протокол 4/19.04.2012г. , от бюджета на МКВПМС са отпуснати 47 722 211 лева, а от протокол 5/08.06.2012г. до протокол 11/10.10.2012г. са отпуснати 18 971 268 лева.
Бюджетът на МКВПМС за 2012 г. възлиза на 71 000 000 лева.Сумата похарчена до момента е 66 693 479 лева.
В Община Перник са постъпили 7 574  молби на граждани, желаещи да бъдат подпомогнати от МКВПМС, от общо 8 507 обработени преписки на граждани, свързани със земетресенията. 
За 5 /пет/ месеца от МКВПМС са разгледани молбите на 509 домакинства, като молбите на 25 от тях са преразгледани и са получили доплащане върху предишно решение на МКВПМС.
- За финансиране от МКВПМС са одобрени 280 граждани;
- Отлагане от страна на МКВПМС са получили 107 граждани;
- Отказ на молбите към МКВПМС са получили 122 граждани;
Финансовата помощ от МКВПМС, разделиха условно на три групи:
1.            Суми до 2000 лева – отпуснати на 106 граждани;
2.            Суми между 2000 и 10 000 лева – отпуснати на 138 граждани;
3.            Суми над 10 000 лева – отпуснати на 36 граждани;
В Община Перник от МКВПМС са постъпили общо 1 639 085 лв. за подпомагане на граждани. От тях са преведени по сметките на хората 1 153  250.95 лв. 91 са лицата и семействата, които още не са получили финансовата помощ от от МКВПМС, главно заради непредставени банкови сметки.  
За изминалите  пет месеца след силното земетресение от 22 май и два месеца след учредяването на Инициативния комитет в подкрепа на пострадалите от земните трусове хиляди перничани, без да искат помощ от държавата, със свои сили и средства от личните си спестявания, заеми от близки и скъпоструващи кредити вече са възстановили пострадалите си домове. В същото време тези, които разчитаха на полагащата им се и жизнено нужна за тях помощ от държавата ще посрещнат зимата сред руини, а мнозина и във фургони, заяви днес на пресконференция Николета Максимова, председател на Инициативния комитет.
При повече от 220 жилища със заповеди за събаряне, сглобяеми къщи ще получат едва 20-30 лица и домакинства. В цели населени места и квартали пострадалите не са получили помощ.
Удовлетворяваха се заявленията за помощ само на хора, които успяха да се срещнат лично с командированият в Перник министър Томислав Дончев и секретаря на Междуведомствената комисия или да се оплакват пред телевизионните камери, посочва Максимова.
Гражданите, които получиха откази за еднократна социална помощ от 325 лева и обжалваха тези откази в съда, вече печелят делата.
Действията на преговори и съдействие с властите от страна на Инициативния комитет дадоха резултати, но те са незначителни на фона на размерите на последиците от земетресенията.
Като оценява, че направеното от държавата за този период е крайно недостатъчно Инициативният комитет продължава да настоява за удовлетворяване на първоначално поставените искания и удовлетворяването им с конкретни действия в определени срокове, коментира Николета Максимова.
Тя посочи, че Инициативният комитет подготвя срещи с парламентарните групи в Народното събрание, за да търси подкрепа от народните представители за решаване на проблемите на Перник и перничани.
В последния протокол на Междуведомствената комисия обществените сгради се отлагат по чл.25 от правилника, който гласи, че поради изчерпване на финансовия ресурс ще бъдат изплащани в другата календарна година. Николета Максимова посочи, че от Инициативния комитет настояват за писмени гаранции, че тези пари ще бъдат изплатени.
Заради всички тези проблеми перничани са готови и да излезнат на протест в знак на несагласие от бездействието на държавата при обезщетяването на пострадалите от земетресението.
Готови сме да потърсим съдействие от Европейската комисия и Европейския парламент, ако не се сбъднат очакванията ни към  българското правителство да подходи към проблемите на перничани като към граждани на Европейския съюз, заяви още Максимова.
Предисторията
На 16 август тази година в Перник беше създаден Инициативен комитет на пострадалите от земетресението на 22 май и последвалите го вторични трусове. Нуждата на пострадалите хора от помощ и представителство на техните интереси, доведе до този акт.
На 20 август бе изпратено писмо с предложение за среща на министър-председателя Бойко Борисов. На 23 август тази среща се проведе в сградата на Министерски съвет. Именно тогава бе съобщено, че министър Томислав Дончев ще бъде командирован в Перник за срок от 2 месеца.
Николай Георгиев

Няма коментари :

Публикуване на коментар